17 January 2013

Sinhronizacija sa NTP serverom


Za neke servise je od presudnog značaja da na serveru bude tačno vrijeme, sinhronizovano sa nekim od javnih NTP servera. Evo kako da se to lako podesi na RedHat-olikim distribucijama:


 1. Potrebno je imati instaliran servis ntp. Lako se instalira komandom
  #yum install ntp
 2. NTP daemon staviti u startup:
  #chkconfig ntpd on
 3. Sinhronizovati sistemski časovnik sa nekim od javnih NTP servera:
  #ntpdate pool.ntp.org
 4. Startovati NTP servis:
  #service ntpd start

No comments:

Post a Comment

Vas komentar...