10 January 2013

iproute2 paket komandi


iproute2 paket je osmislio Aleksej Kuznjecov, čovjek koji je napisao i ruting kod za Linux 2.2. To je set komandi kojima se mijenjaju neke standardne komande za podešavanje i dijagnostiku mreže, tj. prikazivanje i modifikovanje ruta, podešavanje mrežnih interfejsa, politika rutiranja i tunela. Ima nekoliko komandi - navedene su u sljedećoj tabeli:


stara komanda
iproute2 komanda
arpip neighbor
ifconfigip link, ip addr
iptunnelip tunnel
iwconfigiw
nameifip link, ifreneame
netstatip route, ip maddr
routeip route


Sintaksa komande je:

ip [OPTIONS] OBJECT [COMMAND [ARGUMENTS]]

OBJECT  može imati vrijednosti:
 1. link - Fizički ili logički mrežni adapter.
 2. address - IPv4 ili IPv6 adresa na mrežnom adapteru.
 3. neighbour - ARP ili NDISC keš stavka.
 4. route - Osnovna stavka u ruting tabeli.
 5. rule - Pravilo u ruting tabeli.
 6. maddress - Multicast adresa
 7. mroute - Multicast ruting keš.
 8. tunnel - Tuneliranje preko IP-a.

Primjeri korištenja komande ip:

 1. ip address add 172.18.2.161/24 dev eth3 - Dodaje IP adresu na interfejs.
 2. ip address delete 172.18.2.161/24 dev eth3 - Briše P adresu sa interfejsa eth3.
 3. ip address show - Prikazuje detalje za sve interfejse. Korištenjem komande dev mogu se prikazati detalji samo za navedeni interfejs.
 4. ip link set eth0 up - Podizanje interfejsa eth0. Moguće je koristiti i ip link set eth0 down za disable-ovanje interfejsa.
 5. ip link show - Prikazuje detalje za interfejse, kao što su ID interfejsa, imena interfejsa, njihovi flagovi, mtu, kao i
 6. ip route add 10.13.53.0/24 via gw 172.18.1.168 - Dodavanje rute koja kaže da sve zahtjeve za mrežu 10.13.53.0/24 šalje na gateway 172.18.1.168.
 7. ip route add 10.13.53.0/24 dev tun0 - Dodavanje rute koja kaže da sve zahtjeve za mrežu 10.13.53.0/24 šalje na interfejs tun0.
 8. ip route add default via 172.18.2.1 - Setovanje default gateway-a - Svi paketi koji su adresirani na neku mrežu za koju ne postoji posebna ruta se šalju na default gateway 172.18.2.1
 9. ip route default gw 172.18.2.1 eth0 - Setovanje default gateway-a na interfejsu eth0.
 10. ip route delete 10.13.53.0/24 dev tun0 - Briše rutu 10.13.53.0/24. 
 11. ip route show - Prikazuje ruting tabelu.

No comments:

Post a Comment

Vas komentar...