16 January 2013

nc mini howto


Nc ili Netcat je alatka za dijagnostiku i ispitivanje mreže. Sa njom je moguće kreirati bilo koju vrstu konekcije i ispitivati kako se mreža ponaša.

Opcije:

 1. -c string - Specifikuje shell komandu koja će se izvršiti poslije konekcije. Navedeni string se prosljeđuje /bih/sh -c da bi se izvršio. Ukoliko /bin/sh ne radi, koristiti opciju -e.
 2. -e filename - Označava fajl koji će se izvršiti poslije konekcije.
 3. -l - Listen mode - za dolazeće konekcije. Primjer: na serveru se pokrene nc -l 2389. Port 2389 treba biti propušten na firewall-u. Na klijentskoj strani unijeti nc 172.18.2.116 2389, gdje je navedena IP adresa adresa servera. Poslije toga, svaka linija teksta potvrđena Enterom će se prikazati na ekranu servera.
  Na ovaj način je moguće prenositi i sadržaj tekstualnih fajlova. Na strani servera treba biti napravljen prazan fajl test i otvorena konekcija komandom
  nc -l 2389 > test. Na klijentskoj strani izvršiti: cat test.txt | nc 172.18.2.116 2389. Sadržaj tekstualnog fajla će umjesto na ekranu biti ispisan u fajlu test na serveru.
 4. -n - Numeričke vrijednosti IP adresa, bes DNS razrješavanja.
 5. -p - Specifikuje koji će lokalni port nc koristiti kao source port. Ova opcija se ne koristi sa opcijom -l
 6. -s - Specifikuje source adresu sa koje dolazi konekcija. Ne koristi se sa opcijom -l.
 7. -u - Koristi UDP protokol za konektovanje umjesto podrazumijevanog TCP-a.
 8. -v - Verbose mode. Za više detalja koristiti -vv.
 9. -w - Prekida sesiju poslije navedenog broja sekundi
 10. -z - Zero I/O mode. Koristi se za skeniranje portova.

Primjeri korišćenja:

 1. nc -v 172.18.1.169 -z 1-65535 - U verbose mode-u skenira portove navedenog hosta u rangu od 1 do 65535. Ako je neki od portova otvoren, prikazaće poruku succeeded.
 2. nc -p 31337 host.example.com 42 - Otvara TCP konekciju na port 42 na navedenom hostu, a konekcija dolazi sa source porta 31337
 3. nc -u host.example.com 53 - Otvara UDP konekciju na navedeni host na port 53.

No comments:

Post a Comment

Vas komentar...